آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 2 آذر ماه 1401 = 23-11 2022

فیلم؛ شلیک مستقیم: دانشجوی رشته حقوق چشم‌ش را از دست داد

محدثه (غزل) رنجکش، دانشجوی معترض رشته حقوق بند‌رعباس یکی از چشم‌هایش را با شلیک مستقیم مزدوران خامنه ای از دست داد
www.youtube.com/watch?v=RAk2PPt_OUk

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: