آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 2 آذر ماه 1401 = 23-11 2022

فیلم؛ روایت نوجوان ۱۴ ساله محلاتی از شکنجه توسط پاسداران

روایت نوجوان ۱۴ ساله محلاتی ایلیا رضایی از شکنجه توسط شکنجه گران سپاهی
www.youtube.com/watch?v=MuST9VvzpNk

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: