آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 2 آذر ماه 1401 = 23-11 2022

عکس؛ خامنه ای و پاسدارانش قاتل این دختربچه هفت ساله هستند

تصویر هستی نارویی ۷ساله جان باخته جمعه خونین زاهدان که با شلیک کپسول گاز اشک‌آور به سرش جان باخت، پس از ۵۳روز برای اولین بار منتشر شد....هستی بزرگترین فرزند خانواده بود که حتی از داشتن یک منزل معمولی و زندگی ساده محروم بودند.

ایران پرس نیوز
مرگ بر روسیه November 23, 2022 01:07 PM

کی‌یف: یک نوزاد در حمله به زایشگاهی در جنوب اوکراین کشته شد؛ زلنسکی «ترور» روسیه را محکوم کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


نسل بیدار November 23, 2022 01:23 PM

زمان آن رسیده که مردم مسلح شوند * باید با کوکتل مولوتف این جنایت کاران بچه کش را به آتش کشید * ماشین‌ها و موتور سوار‌ها و پایگاه‌ها را همه را باید به آتش کشید * اینها نباید پایگاه داشته باشند * اگر در مسجد جمع می شوند باید مسجد‌ها را به آتش کشید * اگر در مراکز حلال احمر و هر کجا که جمع می شوند باید همه را به آتش کشید تا هیچ کجا سقفی نداشته باشند *

تفنگ و تیر و کمان و چوب و کوکتل مولوتف و هر چی که دم دست بود باید استفاده کرد تا جواب ‌های را با هوی داد *

به اینها به اندازه کافی فرصت داده شد که به مردم بپیوندند اما اینها آدم بشو نیستند * از این پس بی‌شک جواب ‌های هوی است * در دفاع از خود و در برابر این رژیم وحشی مردم باید شمشیر را از روی ببندند *

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: