آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 2 آذر ماه 1401 = 23-11 2022

فیلم؛ در واکنش به رفراندوم خواهی..: ما فقط براندازی می خواهیم

هموطنی در مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان در کردستان در واکنش به رفراندوم خواهی می گوید: ما فقط براندازی میخواهیم...


www.youtube.com/watch?v=_e4MKWTCqwM

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: