آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 3 آذر ماه 1401 = 24-11 2022

فیلم؛ اینهم لباس شخصی شاعر: در دو خط شعر دنیا را تهدید میکنه!
www.youtube.com/watch?v=dLGLkEUxRww

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADامیر ارشادی November 24, 2022 01:16 PM

لب لبک شاعر شدم
آغا به علی آل شتر باز ما نشئه ز ادرار بز هستیم
گر نیست تو را هیبت مردانگی و فهم
آغا که قسم به جفت خا... یا میثم و مجتبی و عادل
ما را تو بساز با شیره و چند چتول روسی
آنگاه بزنیم ریشه خاخام و کشیش را
عباسی و چرخند و بهنوش تشویق کنند من که شدم شاعر آغا
اورشلیم و واتیکان زنیم بیرق اسلام برچه خلا درب ورودی

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: