آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 3 آذر ماه 1401 = 24-11 2022

فیلم؛ نقاشی نیکا در یکی از خیابان‌های اصلی شهر بوردو-فرانسه
www.youtube.com/watch?v=QQGbkWWpus8

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADامیر ارشادی November 24, 2022 09:00 PM

شاهکار هنری
بوم او تار و پود ملت ایران رنگهایش قرمز و زرد و سیاه
با پوز خندی میدهد این گونه توضیح
نیست بالاتر ز سیاهی چونکه همرنگ عبا و بیرق است
رنگ زرد رنگ سیمای تمام ملت است
خون ملت قرمز است میزنم با بوم خویش من رنگ قرمز بر وطن

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: