آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 4 آذر ماه 1401 = 25-11 2022

فیلم؛ بزرگراه کردستان تهران: دماوند غیرت کن و آتشفشان شو..

آخوند ادیانی نمایندهٔ ولی‌فقیه در نیروی انتظامی گفته است: نیروهای انتظامی هم آبرو و هم جان خود را در راه نظام اسلامی فدا می‌کنند...

این سخنان اعتراف آشکاری است که نیروهای سرکوبگر از دو سو بازنده هستند، هم بازندهٔ آبرو و شرف خود و هم بازندهٔ جان و زندگی. آنها هم ننگ و بی‌آبرویی شرکت در سرکوب و کشتار مردم را به‌قیمت لقمه نان آغشته به‌خونی که به دست می‌آورند، به‌جان می‌خرند و هم در این مسیر ننگین، علاوه بر زندگی در وحشتی مستمر، چه بسا که جانشان را نیز در مصاف با معترضانی که هر روز بی‌باک‌تر و جسورتر می شوند، از دست بدهند.

www.youtube.com/watch?v=n5fWoa2jhrI

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: