آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 4 آذر ماه 1401 = 25-11 2022

فیلم؛ شیرزن لُر با لباس محلی و تفنگ به دوش درحال شعارنویسی

شیرزن لر با پوشش محلی و تفنگی بر دوش می‌نویسد
دایه دایه وقته جنگه
از جم تا تهران جانم فدای ایران
www.youtube.com/watch?v=tveKCKpb1cQ

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: