آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 5 آذر ماه 1401 = 26-11 2022

فیلم؛ درخواست صداوسیمای شکنجه گران برای شناسايی معترضان

افتضاح صدا و سیمای خامنه ای؛ استفاده از اخبار سراسری برای شناسایی و دستگیری معترضین در همکاری با اطلاعات سپاه تروریستی
www.youtube.com/watch?v=pxRtMK4r9OY

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: