آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 6 آذر ماه 1401 = 27-11 2022

فیلم؛ خامنه‌ای و لشکر ۲۰ میلیونی‌اش به این ویدئو خوب نگاه کنند!

خامنه‌ای (۵ آذر ۱۴۰۱): لشکر ۲۰ میلیونی در کشور داریم، امروز میلیون‌ها بسیجی داریم با یک زبان دل...

موسولینی (۱۹۳۵میلادی): ۲۰ میلیون ایتالیایی فاشیست با یک دل اجتماع کرده‌اند، این ایتالیا هرگز درهم نخواهد شکست...
www.youtube.com/watch?v=2C9f0KJmD3w

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADامیر ارشادی November 27, 2022 09:39 PM

نظری نیست مرا
سرزمینم زجنوب تا شمالش غرب و شرقش
همه شد غارت و ناموس و شرف گشته فنا
چند تن لات و زنا زاده جانی که ندانم ز کجا آمده اند
آن یکی رهبر واین یکی بی اصل ونسب
مامورند که ایران بشود پاقوق دزدان سیاسی ز دمکرات وحقوق بشرش
وای بر ما که زدیم ریشه ایران
لاکن آفتابه گرفتیم ز ملعون خمینی و کثافت کارتر

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: