آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 11 آذر ماه 1401 = 02-12 2022

فیلم؛ برای پیروز و احتمال انقراضش...خودش آفتابی شد: ببینید

فیلمی از پیروز آخرین یوز متولد شده در ایران انتشار یافته که وارد هفتمین ماه زندگی خود می‌شود
www.youtube.com/watch?v=qdBaq35LK0g

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: