آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 11 آذر ماه 1401 = 02-12 2022

فیلم؛ آزادی پوشش زنان: حمله یک زن محجبه به مزدور بسیجی

زنی محجبه در اصفهان داخل یک اتوبوس برای دفاع از آزادی پوشش زنان با یک مزدور بسیجی درگیر می‌شود
www.youtube.com/watch?v=tqQRPiWuAIk

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: