آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 18 آذر ماه 1401 = 09-12 2022

فیلم؛ اخبار جنایات خامنه ای به قبایل آفریقايی هم رسیده است!

قبیله "ماسایی" خطاب به حکومت بچه کش خامنه ای: کودکان را نکشید
www.youtube.com/watch?v=O2DRqdMkIDE

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: