آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 18 آذر ماه 1401 = 09-12 2022

فیلم؛ یکی از حاضران سر مزار محسن گفت چرا او را اعدام کردند

یکی از حاضران بر سر مزار محسن شکاری خطاب به مردم می‌گوید: ...مقاومت کنید و سرتان را بالا بگیرید. حتی اگر دانه دانه‌مان در این راه کشته شدیم، ‌سرِ خم قدغن..سرتونو بالا بگیرید ...این جوون نمی خواست سر مردمش پائین باشه که تو خیابون کشته شد... این‌ها همه‌شان رفتنی‌اند...(فیلم زیر)

همچنین تصویری از منزل محسن شکاری که نورباران شده است

ویدیوی دیگری نیز از سر مزار محسن شکاری منتشر شده که نشان می‌دهد مرد جوانی که گفته می‌شود دوست او است می‌گوید وقتی او را بالا کشیدند، فهمیدم اینها دجال‌تر از این صحبت‌ها هستند. اینها آدم‌خورتر از این صحبت‌ها هستند...


ایران پرس نیوز

www.youtube.com/watch?v=u5fJ2d_cdKc

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADبهرام December 10, 2022 09:50 AM

سوم، هفتم و چهلم محسن شکاری هنوز نرسیده هموطنان تهرانی میتوانیم با درس گرفتن از هموطنان کورد و شهرهای دیگر با حضور میلیونی در بهشت زهرای تهران علی خامنه ای را کیش و مات کنیم
تهران توانایی بسیار بالایی دارد با حضور میلیونی در بهشت زهرا میتوانیم نظرمان را در مورد اعدام دستگیر شدگان به رژیم برسانیم و یاد محسن شکاری را زنده نگه داریم بشرطی که با حضور پرشمار از یکدیگر حمایت کنیم و مزدوران علی خامنه ای با دیدن جمعیت پرشمار پا به فرار میگذارند امروز امنیت ما مردم ایران در تعداد است هرچه بیشتر شویم وحشت رژیم بیشتر خواهد شد و ریزش نیروهایش سریعتر خواهد شد
اتحاد رمز پیروزیست تنها نمان به در هموطن بپاخیز پیروزی نزدیک است

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: