آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 19 آذر ماه 1401 = 10-12 2022

فیلم؛ خامنه‌ای با اعدام محسن شکاری مرتکب اشتباه بزرگی شد

به این گزارش تقریبا بیست دقیقه ای گوش کنید: جمهوری اسلامی بعد از قتل مهسا امینی، با اعدام محسن شکاری بزرگترین اشتباه ۸۳ روز انقلاب را مرتکب شد
www.youtube.com/watch?v=z6S9pClxXSc

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADبهرام December 10, 2022 11:28 AM

اعدام محسن شکاری نشان میدهد که اگر خراش انداختن بر روی بازوی یک بسیجی و سوزاندن سطل زباله حکم اعدام دارد باعث خواهد شد که دیگر مردم به بسیجی ها رحم نکنند و آنها را به قتل برسانند که این خود یک خیانت علی خامنه ای به بسیجی های خودش است ولی متأسفانه فکر نمیکنم که بسیجی ها تا این حد فهم و شعور داشته باشند که درک کنند که علی خامنه ای چه خیانتی به آنها کرده و جانشان را در خطر انداخته
مأموران رژیم مسلح به خیابان می آیند و به مردم شلیک میکنند و بسیاری از جوانان کشور را کشته اند تا امروز هیچکدام نه بازداشت شده اند و نه دستگیر ولی اگر مردم به آقایان بگویند بالای چشمتان ابروست باید اعدام شوند که این دیگر قابل تحمل نیست و فکر میکنم که از این پس بسیجی ها و مأمورین زیادی به قتل برسند تا دیگر نتوانند در دادگاه شهادت دهند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: