آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 19 آذر ماه 1401 = 10-12 2022

فایل صوتی جوان محکوم به اعدام (سهند نورمحمدزاده) از زندان

فایل صوتی جوان محکوم به اعدام از داخل زندان؛ سهند نورمحمدزاده از شکنجه‌‌ و اعدام نمایشی می‌گوید
www.youtube.com/watch?v=imBy6VjKM9w

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: