آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 22 آذر ماه 1401 = 13-12 2022

فیلم؛ کمربند طلایی خود را به جان باختگان قیام در ایران تقدیم کرد

شیرزاد قادریان کمربند طلایی خود را به جان باختگان راه آزادی و خانوادهایشان تقدیم کرد

www.youtube.com/watch?v=j-AY8d1X5mw

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: