آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 24 آذر ماه 1401 = 15-12 2022

نیویورک؛ جهان برای گفتن نه به جمهوری اسلامی آماده می شود

منصور امان

به پیشواز جُنبش انقلابی با اخراج تحقیرآمیز ج.ا

جامعه ملل صدای خیزش انقلابی مردُم را شنیده است؛ این واقعیت، گویا و شفاف در اخراج رژیم زن ستیز ج.ا از کُمیسیون مقام زن سازمان ملل بازتاب یافته. طنین این سیلی آبدار به صورت نظام حاکم، بر امواج فریادهای برابری طلبانه زنان و مردان ایران می نشیند و آن را تقویت می کند.

جُنبش انقلابی ایران به پُشتوانه نیروی مُقاومت و شُجاعت خود، در یک میدان حساس و مُهم نبرد پوزه استبداد مذهبی را به خاک مالیده. این پیروزی مُتعلق به زنانی است که چهار دهه زیر شدیدترین فشارها و رذیلانه ترین روشها، در برابر به بردگی کشاندن شده خود و سلب حُقوق شان سکوت نکردند و سر و تن به تسلیم نسپردند. خیزش "زن، زندگی، آزادی" تبلوُر و نُقطه جوش مُبارزه آنها بود که روزانه و در هر گوشه از خاک ایران جریان داشت و در یک لحظه تاریخی به هم پیوست و پیکری واحد یافت تا در برابر هیولای استبداد پدرسالار و ارتجاع مذهبی قد علم کند.

این پیروزی همچنین از آن نیکا شاکرمی، زاله چلاوی، حنانه کیا، سارینا اسماعیل زاده، مینو مجیدی، حدیث نجفی، ستاره تاجیک و دیگر زنان و دُختران جوانی است که در صف مُقدم جنگی نابرابر، با همه‌ی خشم و اُمید خود ایستادند و مسیر آینده ای که از شهریور آغاز شده و به امروز رسیده را نشانه گذاشتند.

اخراج رژیم ج.ا از نهاد بین المللی زنان، فقط یک ضربه جانگُداز به سیاست آپارتاید جنسیتی و سرکوب سازمانیافته و سیستماتیک زنان نیست، بلکه همچنین ضربه ای سخت به بُنیان هُویت و مشروعیت آن است که بیش از همه با ستم جنسیتی تعریف می شود و در آیینها، قوانین و دستورالعملهای گوناگون علیه زنان مادیت یافته.

تا پیش از خیزش انقلابی، دستگاه سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه برای جا انداختن و مشروعیت بخشیدن به این رویکرد در پهنه بین المللی، با پرونده "نسبی گرایی فرهنگی" و "ارزشهای مُتفاوت" زیر بغل در سالُنهای دیپلُماتیک و بین کشوری در رفت و آمد بود و امروز پرونده خود او در اُرگان اصلی این هدف، به سطل زُباله انداخته شده و باید برای بیرون انداخته نشدن از مجامع بین المللی دست و پا بزند. اصطلاح "رویه خطرناک" که رهبران و پایوران رژیم ج.ا در مورد احتمال اخراج از نهاد یاد شده به کرات به کار می بردند، اشاره ای پُر از نگرانی و هراس پیرامون تکرار این برخورد و گُسترش آن به دیگر نهادها و سازمانهای بین المللی است. یک معنای پیشرفت انقلاب همین است!

روشن است که عُضویت نماد سیاسی ارتجاع اسلامی در کُمیسیونی که تعریف و برکشیدن مقام زن را هدف خود قرار داده، بیش از یک شوخی بیجا نبود که هزینه اش را زنان ایرانی پرداختند. حال که این نهاد تصمیم پیشین خود را اصلاح کرده، ضروری است در سازوکارهایی که عُضویت رژیم مُلاها را مُیسر ساخت نیز بازنگری شود. تغییر در آیین نامه ها و روشها کافی نیست، نگاه و سیاست کُلی باید تغییر کند.lkw,v December 27, 2022 10:05 PM

بله - جهان درهمون حال داره برای مذاکره با ایران اماده میشه-

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  3176 بازدید |


© copyright 2004 - 2023 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.