آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 24 آذر ماه 1401 = 15-12 2022

فیلم؛ اینهم ورژن عربی "سلطان قلب‌ها" که به یاد نیکا خوانده شد
www.youtube.com/watch?v=vPajE25reVk

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: