آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 25 آذر ماه 1401 = 16-12 2022

استوری دردناک عموی "کیان پیرفلک" در اینستاگرام را ببینید

عموی کیان پیرفلک کودک ده ساله کشته شده در ایذه عکسی از پدر کیان را در صفحه اینستاگرام منتشر کرد و خبر داد که هنوز پدر او از جریان فوت پسرش بی‌خبر است.


ایران پرس نیوز
ایران فردا December 16, 2022 09:14 AM

ننگ ابدی بر این فرقه تبهکار جنایتکار ٫ فرقه ای که رهبرش یک جنایتکار حرفه ای و رئیس جمهورش یک آدم خواری که هزاران انسان جوان را به چوبه دار سپرده و رئیس پاسدارن کودک کشش یکی از ارازل و اوباش چاقو کش باشد بهتر از این نمیتواند باشد ٫ این آدم خواران به زودی به دست عدالت سپرده خواهند شد مگر اینکه راه حل هیتلر ٫ الگوی خود را انتخاب کنند که به نظر من آنقدر پلید و ترسو هستنند که قادر به انجام آن نیسپتنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: