آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 25 آذر ماه 1401 = 16-12 2022

فیلم؛ یادی از جوان ایرانی که نصیبش از جام‌ جهانی... گلوله شد

یادی از مهران سماک جوان طرفدار فوتبال که نصیبش از جام‌ جهانی گلوله شد
www.youtube.com/watch?v=ST4OreLBXLE

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: