آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 28 آذر ماه 1401 = 19-12 2022

فیلم؛ پاسخ مادر یک جان باخته به تهدیدهای مزدوران اطلاعاتی

مادر امیرحسین زارع‌زاده در پاسخ به تهدید مامور امنیتی
www.youtube.com/watch?v=JzuisTcodEc

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: