آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 29 آذر ماه 1401 = 20-12 2022

فیلم؛ حرکت نمادین یک بازیکن فوتبال در ایران برای "نه به اعدام"
www.youtube.com/watch?v=HIHzgXVnYDQ

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: