آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 2 دی ماه 1401 = 23-12 2022

فیلم؛ اتوبوس شهری در پایتخت انگلیس با شعار زن زندگی آزادی

www.youtube.com/watch?v=yBxvrEzxToU

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADحافظه تاریخ December 23, 2022 04:05 PM

اروپا، تزویر و ریا اروپا پس از این همه همدردی حتی از اعلام تروریستی بودن سپاه که بر همه مسلم است خود داری می کند و فقط اشک تمساح می ریزد, در حالیکه جمهوری خواهان امریکا به راحتی این کار را کردند مردم ایران هرگز این رفتار را فراموش نمی کنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: