آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 6 دی ماه 1401 = 27-12 2022

فیلم؛ شعار انقلاب مردمی ایران در سرزمین تحت اشغال حزب الله

شعار انقلاب مردمی ایران در خیابان‌های بیروت پایتخت لبنان؛ یکی به زبان فارسی و دیگری به زبان انگلیسی
www.youtube.com/watch?v=MZsZhXG9eVo

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: