آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 9 دی ماه 1401 = 30-12 2022

فیلم؛ غارت ۴میلیارد دلار از خزانه بانک مرکزی عراق توسط سپاه

غارت ۴ میلیارد دلار از خزانه بانک مرکزی عراق توسط جمهوری اسلامی
www.youtube.com/watch?v=lJt0NCzWBqk

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: