آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 9 دی ماه 1401 = 30-12 2022

فیلم؛ تصویری معنادار از مزار کیان؛ صبر بسیار بباید پدر پیر فلک..

تصویری از شعر سعدی به روی سنگ مزار کیان پیرفلک جلب توجه کرده است

روی این سنگ مزار نوشته شده:

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

www.youtube.com/watch?v=MtxgP6zy9hc

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: