آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 9 دی ماه 1401 = 30-12 2022

فیلم؛ اعتراضات ایران: دیگر مرد از نامرد تشخیص داده شده است...

سمیرم اصفهان؛ سخنان خواهر علی عباسی در مراسم چهلم او: شیپور جنگ نواخته شد و مرد از نامرد شناخته شد!

www.youtube.com/watch?v=hDj5b2yw6zU

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: