آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 13 دی ماه 1401 = 03-01 2023

فیلم؛ آرزوی مادر ستار برای سال جدید میلادی: سرنگونی خامنه ای
www.youtube.com/watch?v=1WbxlTxZ-VM

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: