آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 20 دی ماه 1401 = 10-01 2023

فیلم؛ دختر رفسنجانی به خاطر این سخنان به زندان محکوم شد

فائزه هاشمی؛ کارایی که ما کردیم بدتر از شاه شد
www.youtube.com/watch?v=7uiMXwZUteM

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADaftbeh pas az taharat January 11, 2023 02:40 AM

کاریکاتوریست های مارکسیست ایرانی همشون مثل نویسندگان و هنرمندان و شعرا و مورخین مارکسیست کارشان پرورش اندام دین بازان روسی است. فقط کاریکاتوریست های فرانسوی می توانند ما را از شر طالبان و طالبانیسم زیر عبای پوتین نجات دهند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: