آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 21 دی ماه 1401 = 11-01 2023

فیلم؛ اونی که به ما ...بود، بابک میرزای قاجار بود که اونم رسید!

بابک میرزای قاجار از باقی‌مانده‌های سلسله‌ قاجار که گفته می شود زبان پارسی را هم بلد نیست ادعای تاج و تخت دارد
www.youtube.com/watch?v=IsrO2NH2GCg

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADامیرارشادی January 11, 2023 07:19 PM

چه بهتر که ری... بر این پادشاه و عیالش دو راس الاغ

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: