آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 25 دی ماه 1401 = 15-01 2023

فیلم؛ نبود گاز: بازگشت به هیزم سوزی در اروپا! اما اینجا ایران است!

ادامه سفر زمستان سخت اروپا به شهرهای ایران؛ مردم در استان گلستان در شمال به هیزم سوزی روی آورده‌اند
www.youtube.com/watch?v=nEzzHHeg_mA

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: