آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 26 دی ماه 1401 = 16-01 2023

فیلم؛ خامنه‌ای به هوادارانش: دیر بجنبید سر من هم به باد می رود!
www.youtube.com/watch?v=ogbNrzJxiSI

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADامیر ارشادی January 17, 2023 01:54 AM

بیاموزید ز طوسی
به هنگام زد ته و ماتحت اغا را
کنون هنگامه انست سرش را ما زنیم ملت

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: