آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 26 دی ماه 1401 = 16-01 2023

روایتی از بند زنان زندان عادل‌آباد: جنایتی هولناک در جریان است

لیلا حسین‌زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی که پس از پنج ماه موقتا از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شده است، با انتشار یک رشته‌توییت در صفحه شخصی خود، وضعیت بند زنان این زندان را «هولناک» خواند و نحوه رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان این بند را «فاجعه» توصیف کرد.

در این رشته‌توییت که روز یکشنبه منتشر شد، آمده است: «در بند زنان عادل آباد، جنایتی هولناک علیه زندانیان عادی از طریق قرص‌های اعصاب و آرام‌بخش در جریان است.»

خانم حسین‌زاده افزوده: «بی‌هیچ تمهیداتی افراد را با اچ‌آی‌وی مثبت یا هپاتیت رها می‌کردند، بارها تقاضای تست هپاتیت دادم و وقعی ننهادند ... ما حتی بابت قرص مسکن با خساست بهداری مواجه بودیم و گهگاه زندانیان بی‌دسترسی به مسکن درد می‌کشیدند.»

او برخورد برخی زندانبان‌ها با زندانیان را «مطلقا نابودکننده کرامت انسانی» دانسته و با اشاره به اعتصاب غذای الهام افکاری که همچنان در زندان عادل‌آباد به‌سر می‌برد، نوشته است: «الهام وقتی در اعتصاب غذا بود و خون بالا می‌آورد، نگران جانش بودیم. زندانبان‌ها را صدا زدند تا به دادش برسند؛ زندانبان پس از یک ربع ساعت، آرام قدم برمی‌داشت و داد می‌زد: بمیره، به درک».

لیلا حسین‌زاده در این یادداشت که تنها شش روز پس از آزادی موقت خود از زندان عادل‌آباد منتشر کرده، همچنین به تهویه نامناسب و غذای آلوده بند زنان این زندان اشاره کرده است.

رادیو فرداTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: