آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 26 دی ماه 1401 = 16-01 2023

زنی که پسرش در آمریکاست: تساوی زن و مرد به ضرر زن است!

انیسه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده در دولت رئیسی گفت: در نشست سال قبل سازمان ملل، مدیر اجرایی بخش زنان پرسشی را مطرح کرد که چرا شما برابری زن و مرد را نمی‌پذیرید؟ در پاسخ گفتم که تساوی به ضرر زن است و ما قبول نداریم. اما عدالت را می‌پذیریم. تساوی یعنی زن و مرد در هزینه‌ها مشارکت داشته باشند و به طور یکسان بار و فشار زندگی را تحمل کنند درحالی که این تساوی در جسم آن‌ها وجود ندارد و از این رو تساوی به ضرر زن است.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: