آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 26 دی ماه 1401 = 16-01 2023

فیلم؛ زندگی مردم ایران زیر سایه حکومت ترور و وحشت خامنه‌ای
www.youtube.com/watch?v=DmdCRPNhO7M

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: