آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 27 دی ماه 1401 = 17-01 2023

فیلم؛ جنایت شهرداری خامنه ای در حق کودکان کار افغانی را ببینید

جنایت شهرداری تهران در حق کودکان کار؛ پاکبانی کودک ۱۱ ساله افغانستانی با حقوق ۲ میلیون تومان در ماه. طبق ماده ٧٩ قانون کار در خصوص کار کودکان، گفته شده است که به کار گماردن افراد کمتر از ١۵ سال تمام ممنوع است.
www.youtube.com/watch?v=hYvGsmHFcqk

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: