آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 27 دی ماه 1401 = 17-01 2023

فیلم؛ بحران گاز/ یک کسبه بازار: از صبر مردم سواستفاده می‌ کنند

از صبر و نجابت مردم سواستفاده می کنند...یک کسبه بازار گناباد: متاسفانه روی همین صبر مردم ایران خوب سرمایه گذاری می شه
www.youtube.com/watch?v=COx666YvM0E

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: