آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 28 دی ماه 1401 = 18-01 2023

روزنامه: در جمهوری اسلامی پیشانی پینه بسته ابزاری برای خیانت

سخنگوی قوه قضاییه خامنه ای از اعدام علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی متهم به جاسوسی دفاع کرد و آن را نشانه استحکام و حساسیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی دانست.

در همین حال روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی نوشت: اعدام یک جاسوس فقط وقتی اثر مصونیت بخشی خود را در جامعه برجای خواهد گذاشت که متولیان امور با ردیابی شیوه‌های بکار گرفته شده توسط او، به سراغ نمونه‌های مشابه بروند و اجازه ندهند افراد دیگری با استفاده از همان شیوه‌ها اهداف بیگانگان را دنبال کنند و محقق سازند.

این منبع نوشت: افسوس که هنوز عناصری با پیشانی‌های پینه بسته، شعار‌های دوآتشه، ژست‌های سوپرانقلابی و گفتار‌ها و نوشتار‌های بشدت افراطی در حال بردن همه چیز به لبه پرتگاه هستند و در عین حال کسی به این فکر نمی‌افتد که اینهمه نفرت افکنی در داخل و مانع پیشرفت کار‌های بزرگ شدن در روابط بین‌الملل، با چه هدفی صورت می‌گیرد.
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: