آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 29 دی ماه 1401 = 19-01 2023

فیلم؛ این خون بی‌ گناه ترین انسانی است که در تمام عمرم دیدم: ببینید

مادر کیان لکه های خون فرزندش را که بر روی انگشتر دستش بود نشان می دهد: این خون بی‌گناه ترین انسانی است که در تمام عمرم دیده ام...
www.youtube.com/watch?v=zj3dG3FqXjc

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: