آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 29 دی ماه 1401 = 19-01 2023

فیلم؛ چه جالب خودشون معتاد می‌کنن.. خودشون هم فیلمشو می‌سازن!

ارسالی: چه جالب! خودشون معتاد می‌کنن خودشون هم فیلمش رو می‌سازن! حکایت جمهوری اسلامی و مردم ایران

www.youtube.com/watch?v=jGhQcgLbLoQ

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: