آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 29 دی ماه 1401 = 19-01 2023

فیلم؛ هشدار یک هموطن به هواداران نظام: اوضاع درحال تغییر است

شیرین عبادی به نشریه فرانسوی شارلی ابدو گفته: ادامۀ فشارها باعث خواهد شد تا کسانی که برای رژیم کار می‌کنند پشیمان شوند، بخصوص کارکنان رده پایین. این نوع افراد وقتی ببینند اوضاع در حال تغییر است، بلافاصله رنگ عوض خواهند کرد.

فیلم زیر: هشدار یک هموطن یزدی داخل کشور به مردم به ویژه به هواداران نظام
www.youtube.com/watch?v=QV2mOxNfi1Q

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: