آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 1 بهمن ماه 1401 = 21-01 2023

فیلم؛ با نمایش موهایتان، حکومت جهل و خون و جنایت را نابود کنید

بی بی سی در گزارشی گفت: بنری در تهران آویزان شده که خطاب به زنان ایرانی می‌گوید با نمایش موهایشان حکومت را نابود کنند. اعتراضات جاری با حجم گسترده‌ای از شعارنویسی و نمایش بنرهای این چنینی همراه بوده است. روی این بنر نوشته شده: «زلف بر باد بده تا بدهی بر بادش»

هموطنی از شیراز با ارسال فیلم زیر نوشته است:
اگر حافظ شیرازی اکنون شعر می سرود این گونه بود

زلف را حلقه بکن تا بکنی‌ در بندش
طُرِّه را تاب بده تا بدهی‌ بر بادش
www.youtube.com/watch?v=tCrfefIRXsI

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: