آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 2 بهمن ماه 1401 = 22-01 2023

فیلم؛ چگونگی کشته شدن یک پاسدار "قدس" با نام مستعار در سوریه

چگونگی کشته شدن پاسدار داوود جعفری با نام مستعار مالک در سوریه
www.youtube.com/watch?v=ajLh7qgWdJg

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: