آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 3 بهمن ماه 1401 = 23-01 2023

فیلم؛ شعارنویسی هر کجا که امکان داره حتی اینجا: مرگ بر خامنه ای

شعارنویسی بر روی صندلی های اتوبوس ها
هر کجا امکان دارد شعار نویسی کنید
همه دیوارهای شهر را پر کنید از شعار؛ مرگ بر خامنه ای

www.youtube.com/watch?v=I79xxpWu-C8

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: