آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 3 بهمن ماه 1401 = 23-01 2023

فیلم؛ ببینید چگونه باندهای مافیايی خامنه ای مردم را غارت می‌ کنند

رئیس اتحادیه دام سبک درباره واردات و مافیای گوشت و سر کیسه کردن مردم می‌گوید: قیمت گوشت را بصورت مصنوعی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان بالا بردند تا واردات گوشت را توجیه کنند، حالا با افتخار می‌گویند مردم بیایید و از ما گوشت ۲۰۰ هزار تومانی بخرید…

www.youtube.com/watch?v=nDiUR-Fkfv4

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: