آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 3 بهمن ماه 1401 = 23-01 2023

فیلم؛ تجمع سراسری بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران

امروز دوشنبه ۳بهمن بازنشستگان و کارکنان ادارات برق کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات و مطالباتشان مقابل ساختمان وزارت نیرو در شهرهای مختلف دست به تجمع اعتراضی زدند.
www.youtube.com/watch?v=obpgc0ygKgI

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADسیامک نیکزاد January 24, 2023 08:23 AM

وقتی از یکی از این بازنشستگان پرسیده شد که چرا این چهار ماه گذشته با جوانان همراه نشدید و اعتراض نکردید؛ پاسخ غیرموجه اش این بود که خواستیم نشان بدهیم که اعتراضات مدام وجود دارد و اگر در جایی کم سو شده درجای دیگر سربرآورده است
خب من میپرسم مگر هدف خود اعتراضات است که ماراتنش کردید؟
هدف بزیرکشیدن حکومت ظالم و آدمکش است که باید در کوتاه ترین زمان انجام شود تا هزینه های جانی کمتری داشته باشد
گروهایی که بجوانان نپیوستند و از این ببعد اعتراض خواهند کرد میخواهند تا روزقیامت اعتراض کنند و شعار بدهند و حکومت هم سرجایش است و کار خودش را میکند حالا اگر از استراحت خسته شد یک چند پلیس ویژه ای را میفرستد و یکی دو دست و پا از معتراضان میشکنند و شاید چشمی هم بیرون آورند برای تنوع

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: