آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 3 بهمن ماه 1401 = 23-01 2023

فیلم؛ واکنش پرویز صیاد به کارزار‌ "من وکالت می‌ دهم": حتما بشنوید

پرویز صیاد در این ویدیو بر اتحاد همه ایرانیان تاکید کرده و از همه دعوت کرده است تا از هرگونه تفرقه پرهیز کنند
www.youtube.com/watch?v=-TYvRo14TRc

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADامیرارشادی January 23, 2023 08:51 PM

عالیجناب هنرمند بی نظیر پرویز صیاد درود
سخن از دل برآمد دل نشین شد
اگر بطور قطع و یقین هم آهنگ همگان در این مسیر یکدل و همگام نشویم
ایران قطعا ایرانستان و نام و نشانی از ایرانی برجای نخواهد ماند
به ایران بیاندیشیم
چه کسی شایسته تر از شاهزاده رضا پهلوی
امیر ارشادی

گزارش یا اعتراض به این نظر


آریا پارت January 23, 2023 10:21 PM

ملت ایران کاملا دشمنان خود را شناخته اند آنهایی که با وکالت شاهزاده مخالف هستند همانهایی هستند که خمینی را با اسلحه های خود روی کار آوردند با اینکه محمد رضا شاه با بزرگواری آنان را بخشید ولی در نهایت برای نابودی ایران و ایرانی به کمک خمینی جنایتکار شتافتند لازم نیست نام این گروه ها را ببرم چون همه میدانیم برای آزادی ایران به پا خیزیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: