آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 4 بهمن ماه 1401 = 24-01 2023

فیلم؛ خاکسپاری جوانی که جنازه اش را در یک باغ رها کرده بودند

خاکسپاری رضا قادری که یک ماه پیش توسط ماموران ربوده شد و دو شب پیش جنازه اش را در یک باغ رها کردند
www.youtube.com/watch?v=eJfkDpKJlgg

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: