آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 4 بهمن ماه 1401 = 24-01 2023

بجای نمایندگان رژیم امروز مخالفان حکومت به این محل دعوت شدند

مسیح علینژاد، فعال حقوق‌بشر و روزنامه‌نگار، با شرکت در نشست اقتصادی داووس در سوئیس، شرکت‌کنندگان در این اجلاس جهانی اقتصاد را به مقابله با سرکوب زنان در ایران فراخواند.

به گزارش رادیو فرانسه، او ضمن تشکر از دعوت خود به این نشست خطاب به برگزارکنندگان اجلاس اقتصادی داووس گفت: "عاقبت یک زن ایرانی به نشست جهانی اقتصاد دعوت شد، آنهم نه برای یک میزگرد حاشیه‌ای."

مسیح علینژاد سپس گفت: "پیش از این و طی سالیان دیکتاتورها به این اجلاس دعوت می‌شدند و روی همین صندلی‌ها می نشستند."

او افزود: "از حاکمیت زنان سخن گفته می‌شود. اما زن آزاد بودن و حتی تصور این که بتوان بر سرنوشت خود حاکم شد در جمهوری اسلامی جنایت به شمار می رود."

مسیح علینژاد در سخنانش جوامع غربی را به اتحاد در مقابل جمهوری اسلامی و رژیم طالبان در افغانستان فراخواند و گفت : وقت آن رسیده که همه جهانیان به ویژه زنان کشورهای جهان در حمایت از زنان ایران و افغانستان در خیابان‌ها تظاهرات کنند.

مسیح علینژاد در ادامه خطاب به حضار تاکید کرد : "نوجوانان افغانستان و ایران روی حمایت و همبستگی شما حساب می‌کنند."
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: